Opzegging

Wanneer u wilt opzeggen, om welke reden dan ook, kunt u dit doen via een mailbericht.

Stuur de opzegging per e-mail naar:
leden@bredagym.nl

Vermeld bij de opzegging in ieder geval de volgende gegevens:

Naam – Adres – Geboortedatum – Trainingsdag/tijd en zaal – Reden van opzegging

De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 volle kalendermaand. U krijgt hiervan een bevestiging.

(vb: Opzegging in januari ontvangen, dan kan deze dus 1 maart op zijn vroegst ingaan.)

Blijf in geen geval zomaar weg!