Inning Contributie

BredaGym hanteert een automatische incasso voor het innen van de contributie.
Acceptgiro’s worden met ingang van het seizoen 2013/2014 niet meer verzonden!
Indien er geen incasso kan plaatsvinden van uw rekening, dan dient u dit op te nemen met de ledenadministratie, Sandra Verdiesen, tel. 076-888 6119, of via e-mail leden@bredagym.nl.

Vanaf seizoen 2014/2015 zal er worden geincasseerd in de maanden september tot en met juni)

Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt EUR 7,50.
Het inschrijfgeld voor de jeugd bedraagt EUR 17.50.

Het banknummer van de contributierekening is NL 66 RABO 01 089 277 33 t.n.v. BredaGym te Breda.