Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van BredaGym is met een meerderheid van stemmen besloten om het nieuwe contributievoorstel goed te keuren. Hieronder treft u de nieuwe contributie aan met ingang van juli 2018.

Studenten komen in aanmerking voor aan korting op de contributie indien ze een studentenpas kunnen overleggen. Download de Contributie 2018 2019. dit is het pdf-bestand van de contributie per 1 juli 2018.

Het bestuur heeft besloten om de maximale contributie per kind tijdelijk vast te zetten op EUR 1.548,= per jaar. Dit is een maatregel van het bestuur die op ieder willekeurig moment gecorrigeerd kan worden.