Contributie

Op de Algemene Ledenvergadering van BredaGym is met een meerderheid van stemmen besloten om het nieuwe contributievoorstel goed te keuren. Hieronder treft u de nieuwe contributie aan met ingang van juli 2018.

Studenten komen in aanmerking voor aan korting op de contributie indien ze een studentenpas kunnen overleggen. Contributie 2019_2020. Dit is het pdf-bestand van de contributie per 1 juli 2019.

Het bestuur heeft besloten om de maximale contributie per kind tijdelijk vast te zetten op EUR 1.548,= per jaar. Dit is een maatregel van het bestuur die op ieder willekeurig moment gecorrigeerd kan worden.