Gedragscode BredaGym

Binnen Bredagym is afgesproken een gedragscode op te stellen, die invulling geeft aan de deelgebieden, gedragsregels, drank- en drugsgebruik en ongewenste intimiteiten. Het doel van de gedragscode is het opstellen van een set aan afspraken en maatregelen. Deze moeten er gezamenlijk toe leiden dat de vereniging er alles aan heeft gedaan om voor de leden een omgeving te creëren, die veilig is en risico’s op de eerdergenoemde deelgebieden minimaliseert. De gedragcode is hier te lezen