Wandeling Dorst 11 november 2017.

Ook dit Jaar maakte onze groep van BredaGym weer een wandeling door het gebied van de “Boswachterij Dorst”, onder de deskundige en bezielende leiding van Ad van de Laar. Het weer was, hoewel iets anders werd voorspeld, fraai. De route (niet voorspeld) was anders dan de vorige keer en (daardoor) extra verrassend, maar ook erg mooi door het herfstkleurige bos en veld. Enkele bijgaande foto’s getuigen hiervan. Ik denk, dat voor de meesten van ons nieuwe termen zijn opgedoken, die puur-Natuur werden gedemonstreerd en van goed gedoseerd (en gedoceerd) commentaar werden voorzien door Ad.
Ooit gehoord van: bruinrot, rabat, uitgstoven boom, berkendoder of een spechtenflat? Kieskeurige mensen zijn ons wel bekend, maar wist je dat géén van de vele aanwezige dieren de daar alom aanwezige Amerikaanse eikels lusten? En dat dat niks te maken heeft met een zekere meneer Trump? Van de inheemse eikels wordt er daarentegen lustig op los gesmikkeld door reeën, egels, eekhoorns en vogels.
We krijgen tijdens de wandeling meer inzicht in de functie van het vak bosbeheer. Bos en heidegrond met een daarop zo veelzijdig mogelijk ontplooide flora en fauna proberen te handhaven c.q. te stimuleren, vereist namelijk veel kennis van (Natuur)zaken, geduld en zo nodig een bereidheid tot ingrijpen. Er hangt ook een kostenplaatje aan, dat het er in het verleden, om allerlei redenen, veelal anders uitzag dan heden ten dage. Het biedt nu ook de mogelijkheid aan mensen zoals in onze groep, maar wellicht méér nog aan jonge kinderen de kans om educatief kennis te maken met – en begrip aan te kweken voor het leven in zeer verschillende vormen. Dat het allemaal samenhangt en ook voor ons (stads)mensen van belang kan zijn. Kortom: het idee van symbiose, dat is: samenleven tot wederzijds veerdeel!
We hebben deze leerzame excursie door afwisselende dreven traditioneel afgerond met een hapje (was het pannenkoek ?) een drankje (ongetwijfeld koffie) in het restaurant vlakbij de parkeerplaats. We hopen allemaal, dat Ad van der Laar er volgend jaar weer zal zijn om ons rond te leiden.
Tot ziens vrienden en dank je wel, Ad!

Dick Besling.

Ook de foto’s van Dick zien? Klik dan: HIER