Nieuwe Recreatiegroep Teteringen!

Vanwege de grote vraag naar gymlessen voor met name de jongste kinderen en een tekort aan plaatsen in de huidige groepen zal er een nieuwe groep opgestart worden voor meisjes van (bijna) 6 en 7 jaar. Meisjes geboren in 2012, 2011 en 2010 zijn van harte welkom! De les zal zijn in de gymzaal De Mandt in Teteringen vanaf woensdag 8 mei. De lestijd is 17:45-18:45 uur.

Wanneer er interesse is om deel te gaan nemen aan deze groep, graag contact opnemen met Marit Kramer via: 06-12886948 en/of e-mail. Aanmelding voor een proefles is zeer gewenst!