BredaGym gaat KleurenTurnen!


Per 1-1-2019 zijn we gestart bij de recreatieve groepen binnen BredaGym met het Kleuren Turnen!

PDF document: Start Kleuren Turnen

Het Kleuren Turnen biedt ons de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te creëren en op een positieve manier de (motorische) ontwikkeling van ieder kind te stimuleren en te monitoren. Het systeem start bij de basis, biedt heldere “beter-beweeg-stapjes” aan en geeft inzicht in deze ontwikkeling.

De bijbehorende Tools: De Doelenboekjes & Het Diploma Turnen, bieden onze leden een positieve en inzichtelijke stimulans van hun ontwikkeling. Ieder op zijn/haar eigen (beweeg)niveau!
Van beter leren bewegen, tot beter leren turnen!

Van de basis van bewegen tot turnen:

  • Het creëren van een passend plekje voor turn(st)ers op basis van hun motorische vaardigheden en capaciteiten.
  • Lesdoelen en leerlijnen zijn per beweegniveau bepaald, gekoppeld aan de kleuren van de regenboog.
  • Dit creëert tijdens de lessen veel differentiatiemogelijkheden, passend bij de verschillende (beweeg)niveaus van onze leden.

De Tools:

  • De doelenboekjes bevatten de lesdoelen en leerlijnen. Wanneer de turn(st)er een lesdoel beheerst wordt deze afgekruist.
  • Het Diploma Turnen is een positief & inzichtelijk toetsingsconcept dat aansluit op de gestelde lesdoelen en leerlijnen. Komend seizoen wordt er een Diploma Turndag georganiseerd op 17 februari 2019 in de Raaimoeren. Tijdens het Diploma Turnen kunnen onze leden hun ontwikkeling tonen en worden zij op een positieve en inzichtelijke wijze beoordeeld.